Overnatting

Quality Airport Hotel Værnes (Kjøpmannsgata 20) i sentrum av Stjørdal er stevnets arrangørhotell, og det ligger 6-700 meter fra stadion. All henvendelse om overnatting på  Quality gjøres direkte til hotellet på telefon 74 80 45 13 eller mail q.varnes@choice.no

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/stjordal/quality-airport-hotel-varnes/

Avtalt pris er henholdsvis kr 1190 og kr 1290 pr natt for enkelt- og dobbeltrom.

De som vil benytte seg av avtalen arrangøren har med arrangørhotellet, må bestille rom innen 4 uker før arrangementet – dato 26. juli.

Andre : Scandic Hell og Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport, ligger ca. 4 km fra stadion.