Nyttig Info

NYTTIG INFO OM NM VETERANER 24. – 26.8.2018

Konkurransearena: Øverlands Minde stadion ble tatt i bruk i 1950-åra, Etter en stor dugnadsinnsats i 1985/86 kunne anlegget tas i bruk med fast dekke i 1987. Løpebanen ble rehabilitert i 2009.

NM-kontoret: Er plassert i lagerbygget ved hovedinngangen til stadion. Det er åpent fra kl. 13-19 fredag, fra kl. 08-16 på lørdag, og fra kl. 08-14 på søndag. Her blir det utlevering av startnummer og stevneprogram m.v.

Garderober, dusjer og toaletter blir det adgang til i Stjørdalshallen like ved stadion. Åpningstidene er slik: Fredag fra kl. 14.30-20.30, lørdag fra kl. 08.30 -18.30, og søndag fra kl. 08.30- 16.30.

Det er også toaletter i sokkelen i stevnehuset og i kjelleren svømmehallen, trappenedgang ved kiosken.

Opprop løp: Avkryssing 1 time før start på oppslagstavle ved stevnehuset med signering og påføring av årsbeste. For stafettene må det samtidig leveres lagoppstilling til sekretariatet.

Opprop i tekniske øvelser er 15 min. før start på øvelsesstedet.

Slegge og vektkast foregår på en treningsbane like ved hovedbanen. Sleggekast for noen klasser blir inne på hovedbanen.

Kastredskaper som ønskes brukt i konkurransen må leveres inn til vektkontroll i sokkelen på stevnehuset, seinest 1 time før øvelsesstart. Bringes til øvelsesstedet av funksjonærteamet.

Finaler i løp: I løp til og med 200 m settes det opp forsøksheat dersom deltakerantallet er 7 eller mer. Dersom oppsatt forsøk utgår blir det direkte finale på finaletidspunktet. I alle løp over 200 m er tid avgjørende. Heatene sides i tilfelle stor deltakelse.

Øvelseskollisjoner kan forekomme for enkelte deltakere. I tekniske øvelser er det i tilfelle mulig å få hoppe/kaste utenom oppsatt rekkefølge dersom man kontakter overdommer/øvelsesleder. I  løps-øvelsene må deltakerne stille til start etter oppsatt tidsskjema.

Tyvstart: For veteraner er regelen at man blir diskvalifisert etter 2. tyvstart.

Oppvarming må foregå utenfor konkurransearenaen. Joggestier i Sandskogen anbefales.

Resultater vil bli offentliggjort over høytaleren og ved oppslag på resultattavla, samt via internett.

Medaljeutdeling til de 3 beste utøverne/stafettlaga vil bli foretatt snarest mulig etter at resultatlistene er ferdige. Viktig at deltakerne møter opp ved premiepallen når medaljeutdelinga annonseres.

Protester må skje til henholdsvis overdommer løp, kast og hopp seinest innen 30 min. etter at resultatene er kunngjort. Disse 3 overdommerne går i røde jakker slik at det skal være enkelt å finne dem. Eventuelle protester til juryen må være levert seinest 30 min. etter overdommerens avgjørelse, og må skje skriftlig og med et depositum på 500 kroner.

Kiosksalg foregår i området utenfor søndre sving. Der er det 2 salgskiosker og et stortelt. Det blir bord og stoler både i storteltet og utenfor salgskioskene.

Røde Kors har egen bil med nødvendig utstyr og personale. Den står ved inngangen til stadion, og er godt synlig fra indre bane.